Steun de wetenschap

Move-Metrics is ontstaan vanuit de afdeling bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanuit dat perspectief hebben wij ons als doel gesteld om wetenschap te ondersteunen in beschikbaar stellen van nieuwe kennis voor de samenleving en de zichtbaarheid van de wetenschap te vergroten. Move-Metrics vormt een verbindende factor tussen praktijk, wetenschap en het bedrijfsleven.

Deelnemen

Multidisciplinaire samenwerking

Move-Metrics werkt samen met de wetenschap en door ondersteuning te bieden in het werven van proefpersonen. Move-Metrics vormt een onafhankelijke partij met als doel multidisciplinaire samenwerking tussen kennis instanties te bevorderen.

Samenwerken met Move-Metrics

• Move-Metrics biedt consultancy en lezingen over feedback, sport en data-analyse
• Move-Metrics kwantificeert data voor wetenschappelijke doeleinden
• Move-Metrics ontwikkelt webapplicaties ter ondersteuning van wetenschappelijke projecten